Horari: de dilluns a dijous de 8h a 14h i divendres de 9h a 13h

Legislació

Documentació

Les nostres Lleis

Publicitat dels centres sanitaris o sociosanitaris

Descarrega

Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari

Descarrega

Reglament de regulació dels centres, els serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris

Descarrega

Exercici de les professions para-mèdiques i para-socials a Andorra

Descarrega

Llei de regulació dels Serveis i Centres Sanitaris

Descarrega

Exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals

Descarrega