Les conseqüències de la crisi sobre la salut, el que més preocupa els ciutadans

Les conseqüències de la crisi sobre la salut, el que més preocupa els ciutadans

El Col·legi de psico?legs va posar en marxa el passat 22 d'abril, a trave?s de les xarxes socials, una enquesta per mesurar l’estat emocional de la poblacio? durant el peri?ode de confinament provocat per la crisi sanita?ria. En els vuit dies que va estar en marxa un total 1.679 persones l'han respost. Les primeres anàlisis fetes d'aquestes respostes posen en relleu que la primera font de preocupacio? so?n les conseqüe?ncies de la crisi sanita?ria la Covid-19 sobre la salut (un 62,4% dels enquestats situen aquest factor com la principal preocupacio? personal).

En segon lloc hi han les conseqüe?ncies econo?miques (per a un 62,2% dels enquestats); i, en tercer, el 33,8% de les persones que han respost temen les conseqüe?ncies laborals (perdre la feina, les suspensions de contractes laborals) o en els estudis (la pe?rdua del curs, incertesa sobre les proves de selectivitat...).

Des del col·legi recorden que l’objectiu principal ha estat valorar quines so?n les necessitats psicolo?giques dels ciutadans durant aquest confinament per tal de preveure i planificar accions futures des del mateix col·legi i des de l’a?mbit de la psicologia. A l’enquesta tambe? s’han valorat alguns aspectes econo?mics i psicosocials per incloure altres variables que tambe? puguin estar afectant a l’estat emocional de la poblacio?.

La majoria de les respostes han estat de dones (72,6%). S'han obtingut respostes de participants d'entre els 12 i els 91 anys d’edat, sent la mitjana de 45,2 anys.

D'altra banda, els psicòlegs recorden que van iniciar un torn d’ajuda psicolo?gica per atendre tota la poblacio? que ho necessiti i afegeixen que ja han atès 238 demandes. Mantenen obert aquest servei al telèfon 80 90 31 o al correu copsia@copsia.ad.

Veure article original
Article anterior Article següent